Európska úniaVýmena komorovej pece na vypaľovanie tehál za pec tunelovú

Prijímateľ: KERAMIK STUDIO, spol. s r.o.

Miesto realizácie projektu: Chorvatice 11, Tupá

Celkové oprávnené výdavky: 172 725,00 Eur
Výška poskytnutého príspevku: 103 635,00 Eur
Začiatok a ukončenie projektu: 08/2015 – 10/2015

Stručný opis projektu:
Hlavným zámerom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom inovácie využívaných technológií a znižovania nákladov na výrobu. Spoločnosť KERAMIK STUDIO, spol. s r.o. vďaka zavedeniu tunelovej pece na vypaľovanie tehál do výrobného procesu zefektívni a inovuje spôsob výroby svojich výrobkov, zníži vstupné náklady na výrobu a zvýši objem svojej výroby. Zavedením inovatívnej technológie do výrobného procesu sa vytvorili 2 nové pracovné miesta, ktoré sú obsadené mladými nezamestnanými od 15-29 rokov.

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.siea.sk
www.economy.gov.sk

 

20141031_190940.jpgDSC_0051.JPGroute 66 -2012 037.jpgroute 66 -2012 194.jpgroute 66 -2012 220.jpg